EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA

Kapsamı : Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlardır.

Başvuran: Eşi vefat etmiş kadınlar

Kimler Faydalanır: Eşi vefat etmiş kadınlar

Başvuru Evrakı: TC Kimlik Kartı

Yardım Tutarı: 275 TL

Ödeme Dönemi: İki ayda bir PTT aracılığıyla ödenir.

ASKER AİLELERİNE YARDIM

Kapsamı : Yakını askerde olan, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesi amacıyla yürütülür.

Başvuran: Asker yakını

Kimler Faydalanır: Evli ise eşi, değil ise ailesi

Başvuru Evrakı: TC Kimlik Kartı

Yardım Tutarı: 275 TL

Ödeme Dönemi: İki ayda bir PTT aracılığıyla ödenir (Askerlik süresince).

ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI

Kapsamı : Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.

Başvuran: Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne ya da her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi

Kimler Faydalanır: Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük çocuklar

Başvuru Evrakı: TC Kimlik Kartı

Yardım Tutarı: 100 TL

Ödeme Dönemi: İki ayda bir ödeme yapılır.

MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI

Kapsamı : Babası askerde olan 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.

Başvuran: Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi

Kimler Faydalanır: Babası askerde olan 18 yaşından küçük çocuklar

Başvuru Evrakı: TC Kimlik Kartı

Yardım Tutarı: 100 TL

Ödeme Dönemi: İki ayda bir ödeme yapılır.

ELEKTRİK TÜKETİMİ DESTEĞİ

Kapsamı : Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsamaktadır.

Başvuran: Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır.
Hak sahibinin TC Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

Kimler Faydalanır: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır.

Başvuru Evrakı: TC Kimlik Kartı, Mesken Tipi Elektrik Faturası

Yardım Tutarı: 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL

Ödeme Dönemi: Aylık PTT aracılığıyla ödenir.

2022 YAŞLILIK AYLIĞI

Kapsamı : Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları

Başvuru Şartları:

* 65 yaşını doldurmuş olan,
* Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
* Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli
bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan,
* 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan,
* Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
* İsteğe bağlı prim ödemeyen,
* Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
* Aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak
suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden
(2019 Ocak-Aralık dönemi için 609,67 -TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Belgesi

Yardım Tutarı: 637,79 TL

Ödeme Dönemi: Aylık ödeme yapılır.