Çankaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında kurulmuştur.

 

Amaç ve Hedeflerimiz
Vakfımız ilçemizde yaşayan Fakrı zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmeyi, Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmeyi amaç olarak benimsemiş olup bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir. Vakfımız, vakıfların tarihimizde asli görevi olan “veren el” vazifesini her zaman en basarili şekilde yerine getirmeye çalışırken bu kapsamda bir yoksula ulaşırken, bir yardim da bulunurken, kişiyi rencide etmeyen insan hak ve onurunu incitmeyen, toplumsal hassasiyet ve duyarlılığı ön planda tutan, sosyal devlet ilkesi ile yardim amacını yerini getirme gayret edecektir.

Kapsam

*Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla birlikte hane içindeki kişi başına düşen geliri belirlenen net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar,

* Geçici olarak küçük bir yardım veya Eğitim ve Öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilebilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler, kuruluşun faaliyetlerinin kapsamı içerisindedir.