2022 ENGELLİ AYLIĞI

Kapsamı : Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (609,67 TL) az olan kişilere yapılır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler Faydalanır: %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar

Başvuru Evrakı: Sağlık Raporu, TC Kimlik Kartı

Yardım Tutarı: Engel oranı %40-%69 arası olanlar için 509,13 TL, engel oranı %70 ve üzeri için 763,69 TL

Ödeme Dönemi: Aylık ödeme yapılır.

2022 ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

Kapsamı : Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (609,67 TL) az olan kişilere yapılır.

Başvuran: %40 ve üzerin engelli raporu olan vatandaşların, 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler Faydalanır: Engelli yakınları

Başvuru Evrakı: Sağlık Raporu, TC Kimlik Kartı

Yardım Tutarı: 509,13 TL ödenir

Ödeme Dönemi: Aylık ödeme yapılır.

SİLİKOZİS HASTALARINA YAPILAN YARDIM

Kapsamı : Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir. Mayıs 2011’e kadar başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler Faydalanır: Silikozis nedeniyle meslekte kazanma gücünü kaybedenler

Başvuru Evrakı: Sağlık Raporu, TC Kimlik Kartı

Yardım Tutarı: %15-%34 iş kaybı olanlar için : 1.100,11 TL
%35-%54 iş kaybı olanlar için : 1.257,26 TL
%55 ve üzeri iş kaybı olanlar için : 1.400,95 TL

Ödeme Dönemi: Aylık ödeme yapılır.

EVDE BAKIM YARDIMI

Kapsamı : Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 2/3’ünden (1.219,34 TL) az olan ve başkasının yardımı olmadan günlük hayati aktivitelerini yerine getiremeyen kişilere yapılır.

Başvuran: Engelli, ailesi veya yasal temsilcisi

Kimler Faydalanır: Ağır engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunan ve muhtaçlık kriterlerini sağlayanlar

Başvuru Evrakı: Sağlık Raporu, TC Kimlik Kartı

Yardım Tutarı: 1.384,59 TL

Ödeme Dönemi: Aylık ödeme yapılır.

Başvuru Yeri : Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ( Hacı Bayram Mahallesi, Anafartalar Caddesi No:70 )