EĞİTİM MATERYALİ YARDIMI

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler Faydalanır: İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2019 Yılı için 609,67 TL) az olan haneler aileler

Başvuru Evrakı: TC Kimlik Kartı

Yardım Tutarı: Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Ödeme Dönemi: Eğitim ve öğretim döneminin 1. ve 2. dönem başlarında olmak üzere yılda 2 defa yapılmaktadır.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

Kapsamı : Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler Faydalanır: İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan aileler

Başvuru Evrakı: TC Kimlik Kartı

Yardım Tutarı: İlköğretim erkek öğrenci aylık 35 TL, kız öğrenci aylık 40 TL, Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 50 TL, kız öğrenci aylık 60 TL

Ödeme Dönemi: Okulların açık olduğu 9 ay süresince (2 ayda bir toplu)